Wydmy Ruchome

Główną atrakcją turystyczną Parku są Wydmy Ruchome, których bardzo drobnym piasek pod wpływem wiatru wędruje na wschód z szybkością 3-10 metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. Ekosystemy stanowią 55 % ogółu powierzchni. Największe pole wydmowe wynosi ok. 500 ha, a największe wydmy sięgają do 42 metrów wysokości. 

www.slowinskipn.pl